زبان بازرگانی  ,آموزش زبان  ,کولر گازی ال جی  ,خرید هاست سی پنل  ,صنایع دستی اصفهان  ,عکس بازیگران ایرانی  ,کتاب  ,میناکاری  ,ویبره  ,خرید دامنه  ,اخبار روز  ,گن لاغری  ,
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر ميزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال فايل ماركت

فايل ماركت
 
نويسندگان
برترین مطالب
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
چت باکس
آمار
امروز : 14
دیروز : 58
افراد آنلاین : 1
همه : 41971
دسته بندي روان شناسي
فرمت فايل doc
حجم فايل 680 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 132

به نظر مي­ رسد شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي به عنوان يكي از كارگزاران جامعه پذيري امروزي در بروز پديده طلاق و رضايت زناشويي زوجين تاثير زيادي دارد. هدف پژوهش حاصر بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر ميزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 ساله در سال 1393 مي باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماري شامل كليه زوجين 25 تا 40 سال در بررسي تأثير شبكه­ هاي اجتماعي و دنياي مجازي به ميزان طلاق و رضايت زناشويي در سال 1393 مي­باشد. مقدار نمونه 100 نفر زوجين 25 تا 40 سال انتخاب شده است. در اين پژوهش از دو پرسشنامه رضايتمندي زناشويي در اين پژوهش از دو پرسشنامه رضايتمندي زناشويي Enrich و پرسشنامه محقق ساخته شبكه­ هاي اجتماعي و مجازي استفاده شده است.

پژوهش نشان داد ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال شهرستان كاشان اثر معناداري دارد. هم­چنين بين رضايت زناشويي افراد عضو شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي و افراد غير عضو تفاوت معناداري وجود دارد. از طرف ديگر، بين تقاضاي طلاق و عضويت افراد در شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي رابطه معناداري وجود دارد. مشخص شد بين رضايت زناشويي زنان و مردان عضو شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي تفاوت معناداري وجود ندارد. هم­چنين بين رضايت زناشويي اعضاي شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي با سطوح تحصيلات رابطه معناداري وجود ندارد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش

1-1- مقدمه2

1-2- بيان مسئله3

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش4

1-4- اهداف پژوهش5

1-4-1- هدف كلي5

1-4-2- اهداف جزئي پژوهش5

1-5- فرضيات پژوهش5

1-5-1- فرضيه اصلي5

1-5-2- فرضيات فرعي6

1-6- تعاريف متغيرهاي پژوهش6

1-6-1- تعاريف نظري6

1-6-2- تعاريف عملياتي6

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

2-1- چيستي شبكه هاي اجتماعي9

2-2- شبكه اجتماعي به معناي كلي10

2-3- شبكه اجتماعي مجازي چيست؟11

2-4- رسانه اجتماعي يا رسانه شبكه اجتماعي چيست؟11

2-5- معرفي و تاريخچه شبكه هاي اجتماعي12

2-6- علل پيوستن به شبكه هاي اجتماعي مجازي14

2-7- تعامل در شبكه هاي اجتماعي14

2-8- چگونكي بهره گيري جوانان از شبكه هاي اجتماعي مجازي15

2-9- مطالعات جمعيت شناختي كاربران17

2-10- تأثيرات شبكه هاي اجتماعي بر ابعاد مختلف زندگي19

2-10-1- هويت زدايي19

2-10-2- انزواطلبي20

2-10-3- فردگرايي21

2-10-4- روابط آزاد21

2-10-5- استرس زنان22

2-11- اثرات منفي و غير قابل جبران شبكه هاي اجتماعي بر زندگي انسان ها23

2-12- كاركردهاي شبكه هاي اجتماعي26

2-13- كودكان و نوجوانان در شبكه هاي اجتماعي اجتماعي29

2-14- رضايت زناشويي32

2-15- دلايل بروز آشفتگي در روابط زناشويي32

2-16- دستيابي به رضايت زناشويي34

2-17- ايجاد رضايت زناشويي35

2-18- زوج خوشبخت و كامل36

2-19- علل مشكلات و تعارضات در ميان زوجين36

2-20- طلاق37

2-21- طلاق و كودكان37

2-22- تاريخچه طلاق38

2-23- اثرات طلاق38

2-24- نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگي39

2-25- مدل مثلث عشق استرنبرگ41

2-26- اثرات نزديكي و فاصله در تداوم زندگي42

2-27- نقش فشارهاي فرهنگي در رضايت زن و شوهر43

2-28- پيشرفت فردي در زوجين44

2-29- روابط جنسي46

2-30- اختلافات مالي46

2-31- روابط والدين و كودك48

2-32- عوامل شخصي48

2-33- حسادت49

2-34- خشونت زناشويي50

2-35- رضايت زناشويي و عقايد مذهبي51

2-36- توصيه هاي تربيتي براي بحران زدايي52

2-37- هفت اصل زندگي زناشويي كارآمد53

2-38- كار كرد مطلوب خانواده56

2-39- معني و مفهوم خانواده متعادل56

2-40- خانواده مدرن57

2-41- زير منظومه زن و شوهري58

2-42- تفاوت هاي زنان و مردان59

2-42-1- نقش كروموزوم yدر ايجاد تفاوت ها60

2-42-2- تفاوت در رشد60

2-42-3- تفاوت در علايق و رغبت ها62

2-42-4- پرخاشگري62

2-42-5- اضطراب63

2-43- پيشينه پژوهش63

2-43-1- پژوهشهاي خارجي63

2-43-2- پژوهشهاي داخلي64

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

3-1- روش پژوهش69

3-2- جامعه آماري69

3-3- حجم نمونه و نمونه گيري69

3-4- نحوه گردآوري داده ها70

3-5- ابزار اندازه گيري پژوهش70

3-5-1- آزمون رضايتمندي زناشويي Enrich70

3-5-2- پرسشنامه شبكه هاي اجتماعي و مجازي72

3-6- روش گردآوري داده ها72

3-7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها72

3-8- بررسي عوامل دموگرافيك بر روي متغير هاي تحقيق73

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1- يافته ها:75

4-2- تحليل ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان75

4-3- آزمون نرمال بودن توزيع متغيرها80

4-4- بررسي فرضيه هاي تحقيق80

4-4-1- فرضيات اصلي80

4-4-2- فرضيات فرعي83

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- هدف:88

5-2- فرضيات پژوهش88

5-3- بيان يافته ها و نتيجه88

5-4- همسو كردن89

5-5- پيشنهادات پژوهش89

5-5-1- پيشنهادات بنيادي89

5-5-2- پيشنهادات كاربردي89

5-6- محدوديت هاي در دسترس پژوهش90

منابع:

5-7- منابع داخلي92

5-8- منابع خارجي96

پيوست ها:

5-9- پرسشنامه رضايت زناشويي Enrich98

5-10- پرسشنامه شبكه هاي اجتماعي و مجازي102

5-11- خروجي هاي نرم افزار SPSS107

فهرست جداول

جدول 4-1: توزيع افراد بر حسب عضويت در شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي75

جدول 4-2: توزيع افراد بر حسب جنسيت به تفكيك دو گروه غير عضو و عضو شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي76

جدول 4-3: توزيع افراد بر حسب متقاضي طلاق به تفكيك دو گروه غير عضو و عضو شبكه هاي اجتماعي77

جدول 4-4: توزيع افراد بر حسب سطح تحصيلات به تفكيك دو گروه غير عضو و عضو شبكه هاي اجتماعي77

جدول 4-5: توزيع افراد بر حسب رضايت از روابط زناشويي به تفكيك دو گروه غير عضو و عضو شبكه هاي اجتماعي79

جدول 4-6: آزمون تعيين نرمال بودن متغيرهاي اصلي تحقيق80

جدول 4-7: شاخص كفايت مدل رابطه رضايت زناشويي و استفاده از شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي80

جدول 4-8: جدول آزمون تحليل واريانس جهت معنيداري مدل رگرسيوني81

جدول 4-9: خلاصه تحليل رگرسيون ساده در مورد استفاده از شبكه هاي اجتماعي براي پيش بيني رضايت زناشويي81

جدول 4-10: شاخصه هاي توصيفي ميزان رضايت زناشويي به تفكيك افراد غير عضو و عضو شبكه هاي اجتماعي اجتماعي82

جدول 4-11: نتايج آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين نمرات رضايت زناشويي بين افراد غير عضو و عضو82

جدول 4-12: نتايج آزمون خي دوي پيرسون براي ارتباط بين متغيرهاي تقاضاي طلاق و عضويت83

جدول 4-13: شاخصه هاي توصيفي ميزان رضايت زناشويي به تفكيك زنان و مردان عضو شبكه هاي اجتماعي اجتماعي83

جدول 4-14: نتايج آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين نمرات رضايت زناشويي بين زنان و مردان عضو84

جدول 4-15: ميانگين و انحراف معيار نمرات رضايت زناشويي اعضاي شبكه هاي اجتماعي به تفكيك سطح تحصيلات84

جدول 4-16: تحليل واريانس براي مقايسه ميانگين رضايت زناشويي اعضاي شبكه هاي اجتماعي بين سطح تحصيلات86

فهرست نمودار

نمودار 4-1: چگونگي توزيع افراد بر حسب عضويت در شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي75

نمودار 4-2: چگونگي توزيع افراد بر حسب جنسيت در دو گروه غير عضو و عضو شبكه هاي اجتماعي76

نمودار 4-3: چگونگي توزيع افراد بر حسب متقاضي طلاق در دو گروه غير عضو و عضو شبكه هاي اجتماعي77

نمودار 4-4: چگونگي توزيع افراد بر حسب سطح تحصيلات در دو گروه غير عضو و عضو شبكه هاي اجتماعي78

نمودار 4-5: چگونگي توزيع افراد بر حسب رضايت زناشويي در دو گروه غير عضو و عضو شبكه هاي اجتماعي79

دانلود بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر ميزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال

برچسب ها : بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي بر ميزان طلاق و رضايت زناشويي زوجين 25 تا 40 سال , شبكه هاي اجتماعي و مجازي , رضايت زناشويي , طلاق

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ آبان ۱۳۹۵ ] [ ۰۳:۲۵:۴۶ ] [ اميد مقدم ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By monoblog :.

درباره وبلاگ

دريافت مستقيم فايل هاي مباني و پيشينه نظري با موضوعات خاص و جديد مانند مسئوليت پذيري , احساس تنهايي ,بانكداري الكترونيكي ,پنج عامل بزرگ شخصيت ,يادگيري خودتنظيمي (خود نظم داده شده) ,راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي , راهبردهاي مقابله اي ( فصل دوم پايان نامه ) ,پژوهش اعتماد اجتماعي ,رهبري آموزشي , سبك دلبستگي و نظريه هاي آن ,رفتار رانندگي ,پژوهش اهمال كاري (فصل 2) , پژوهش تاب آوري ,جهت گيري زندگي ,قابليت هاي بازاريابي ,هوش هيجاني ,پرخاشگري كودكان و نوجوانان و درمان آن ,دلبستگي شغلي ,پژوهش تنظيم شناختي بلوغ سازماني ,رفتار اطلاع يابي ,اميد به زندگي (فصل دو) ,هوش اخلاقي ,ذهن آگاهي ,خودكنترلي در سازمان ,مهارت هاي مقابله با استرس ,بهداشت و سلامت رواني ,روانشناسي درباره عملكرد اجرايي مغز ,روانشناسي درباره كيفيت زندگي كاري (فصل دوم) , درباره عملكرد تحصيلي , نيازسنجي آموزشي ,اميدواري , اختلال اضطراب اجتماعي ( فصل دوم پايان نامه ) , عزت نفس و خود پنداره ,گردشگري ,كتاب الكترونيك , هيجان ,ابراز وجود , منبع كنترل دروني در روانشناسي , فراخناي توجه ,شخصيت و ويژگيهاي شخصيتي و نظريه­ هاي شخصيت , درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ( فصل دوم پايان نامه ) ,
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
تک سبد